Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata - Aktywności

13-avatar_sm_2413

Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata dodał wpis na blogu pt Wiersz o Yuriko, kontynuacja

Yuriko miała włosy jak cierpliwość rzek.
I oczy jak w witrażach malowane światło.

22 listopada 2017, 11:44:20

13-avatar_sm_2413

Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata dodał wpis na blogu pt '

01 listopada 2017, 20:39:07