Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata - Aktywności

13-avatar_sm_2413

Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata dodał wpis na blogu pt '

Yuriko miała włosy jak cierpliwość rzek.

01 listopada 2017, 20:39:07